STICHTING HSV • DE HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

Tevredenheidsonderzoeken

Onlangs zijn de uitkomsten bekend geworden van de tevredenheidsonderzoeken die hebben plaatsgevonden. We hebben regelmatig (externe) tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel. Over de hele linie bleek uit de laatste rapportage dat de HSV scoort boven het landelijk gemiddelde en ook hoger scoort dan in de vorige peilingen. De visie en missie van de HSV uit het strategisch beleidsplan, uitgewerkt in de schoolplannen lijken goed te landen en herkend te worden. Reden voor tevredenheid, echter vanuit ons motto dat je altijd moet blijven kijken naar verdere verbetermogelijkheden zullen een aantal acties worden opgepakt uit de peilingen. Per schoolteam gaat worden bekeken om welke verbeteracties het gaat.

De totaalscore voor de HSV:

  • Ouders geven ons een 8 (landelijk gemiddelde = 7,6)
  • Leerlingen geven ons een 8,42 (landelijk gemiddelde = 8,13)
  • Personeel geeft de HSV een 8,16 (landelijk gemiddelde = 7,72)