STICHTING HSV • DE HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

De Raad van Toezicht

Clemens Berendsen
Voorzitter
Ik ben sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht en sinds 2021 voorzitter. Via een oud collega werd ik benaderd of ik op voordracht van de GMR interesse had in een positie binnen de Raad van Toezicht. Ik vind het erg leuk om me vanuit een toezichthoudende rol bezig te houden met een bijzondere schoolorganisatie als de HSV. Het bijzondere en internationale karakter en de diversiteit bij zowel leerlingen, staf als onderwijs spreken mij zeer aan, evenals het sterke kwaliteitsbewustzijn van de organisatie. Het belang van onderwijs kan naar mijn mening niet voldoende benadrukt worden. Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind of de jongere staat daarbij bij mij voorop, zodat zij zich ontwikkelen tot mensen die open en respectvol in de maatschappij staan en zich steeds weer bewust zijn van hun eigen rol en bijdrage. Ik herken me daarom zeer in de missie van de HSV. Ik werk inmiddels al weer vele jaren in het hoger onderwijs, waarvan de laatste ca. 15 jaar in Den Haag (respectievelijk bij Hotelschool Den Haag en tot voor kort bij de Haagse Hogeschool) en heb daardoor, hoewel ik in Haarlem woon, een sterke band met de stad Den Haag ontwikkeld. Door mijn werkervaring heb ik niet alleen veel kennis en ervaring met (hoger) onderwijs, maar ook met vele andere aspecten die relevant zijn voor toezicht, zoals financiën en marketing. Ik ben daarnaast ook lid van de Raad van Toezicht van een middelbare school in Haarlem en hoop ook die ervaring in te kunnen zetten voor de HSV. Zoals gezegd, ik woon in Haarlem en heb twee (jong volwassen) kinderen.
Monique Sietaram-van der Meer
Lid
Een van mijn grootste overtuigingen is dat kinderen moeten kunnen leren in een veilige omgeving waar ze ten volle tot bloei komen. Dáár wil ik graag een bijdrage aan leveren. Met mijn achtergrond als psycholoog/pedagoog ben ik altijd geïnteresseerd in nieuwe vormen van leren en ook in effect van goed onderwijs en kundige leerkrachten op het talent van onze kinderen. In mijn professionele leven werk ik als senior managing consultant bij het organisatie adviesbureau Berenschot. Mijn specialiteit is HRM, Organisatieveranderingen, Cultuur & Integriteit. Tevens heb ik ervaring met het werken met verschillende culturen door mijn buitenland ervaring. Als werkende moeder van drie kinderen heb ik mij altijd ingezet voor sportverenigingen, OR klassenmoederschap etc. Niets leuker dan met de kinderen lol te maken en ze te zien genieten van spelen met elkaar. Ook zet ik mij in als ambassadeur voor Het Familiehuis Daniel den Hoed in Rotterdam o.a door het mogelijk maken van diverse sponsor acties. Ik ben sportief en zet mij sinds een paar jaar in voor het kankeronderzoek door te zwemmen en daarmee sponsorgeld op te halen. Mijn ervaring als toezichthouder heb ik opgedaan bij Stichting Panta Rhei, waarvan 6 jaar als voorzitter. Panta Rhei bestaat ui 17 (basis) scholen in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Oegstgeest en Den Haag. Ik verheug me erop om mij in te zetten voor deze unieke stichting!
Birgit Le Haen
Lid
Ik ben sinds 2020 lid van Raad van Toezicht van de HSV. Ik ben partner bij een advocatenkantoor en zal mijn lidmaatschap aan de Raad dan ook mede vanuit een juridische invalshoek invullen. Mijn beide dochters hebben de HSV aan de Nassaulaan bezocht en zodoende ben ik een aantal jaar lid geweest van de GMR. Hierdoor heb ik kennis van het onderwijs, zoals dat op de HSV gegeven wordt, en ben ik goed op de hoogte van de bestuurlijke structuur van de HSV. Ik kijk er naar uit mij in te zetten voor deze unieke stichting!
Jean-Pierre van der Rest
Lid
Sinds 2021 ben ik lid van de Raad van Toezicht van de HSV. Ik ben in het dagelijks leven hoogleraar bedrijfswetenschappen en Dean van de Leiden Law Academy bij de Universiteit Leiden. Mijn dochter heeft op het Open Venster gezeten. Door deze bijzondere school – waar mijn dochter is opgebloeid en klaargestoomd voor het middelbaar onderwijs – heb ik de mensen achter de HSV van dichtbij leren kennen en waarderen. Als lid van de Raad van Toezicht sta ik volledig achter de missie van de HSV: wereldburgerschap bevorderen en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om een leven lang te kunnen leren. Het geeft mij veel energie mijn kennis en ervaring vanuit een toezichthoudende rol in te zetten en bij te dragen aan de belangrijke vraagstukken en uitdagingen waar de HSV de komende jaren voor staat.
Truus Vaes
Lid
Met veel plezier ben ik per september 2023 deel gaan uitmaken van de raad van toezicht van de HSV. In het dagelijks leven ben ik voorzitter college van bestuur van de stichting IRIS, een groep van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, waaronder één internationale school. In deze stichting houd ik me veel bezig met de vraag hoe we de overgang van primair naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk kunnen inrichten, met het oog op een succesvolle schoolloopbaan van kinderen. Maar er is meer. Ik werd enthousiast over de geformuleerde missie en visie van HSV. Kernbegrippen als wereldburgerschap en leven lang leren passen volledig bij dat waar ik voor sta. Daarnaast gaf ook het speciale palet van scholen, met de grote diversiteit aan leerlingen, voor mij de doorslag om me aan HSV te verbinden. Met mijn ervaring in het internationaal onderwijs, zowel in voortgezet als hoger onderwijs, hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan HSV. Naast die van bestuurder vervul ik vanaf 2009 ook de rol van toezichthouder, dit in verschillende organisaties van onderwijs. Ook die ervaring kan denk ik van pas komen in HSV. Ik kijk ernaar uit om in die rol een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs van de stichting.