STICHTING HSV • DE HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

De Raad van Toezicht

Clemens Berendsen
Voorzitter
Ik ben sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht en sinds 2021 voorzitter. Via een oud collega werd ik benaderd of ik op voordracht van de GMR interesse had in een positie binnen de Raad van Toezicht. Ik vind het erg leuk om me vanuit een toezichthoudende rol bezig te houden met een bijzondere schoolorganisatie als de HSV. Het bijzondere en internationale karakter en de diversiteit bij zowel leerlingen, staf als onderwijs spreken mij zeer aan, evenals het sterke kwaliteitsbewustzijn van de organisatie. Het belang van onderwijs kan naar mijn mening niet voldoende benadrukt worden. Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind of de jongere staat daarbij bij mij voorop, zodat zij zich ontwikkelen tot mensen die open en respectvol in de maatschappij staan en zich steeds weer bewust zijn van hun eigen rol en bijdrage. Ik herken me daarom zeer in de missie van de HSV. Ik werk inmiddels al weer vele jaren in het hoger onderwijs, waarvan de laatste ca. 15 jaar in Den Haag (respectievelijk bij Hotelschool Den Haag en tot voor kort bij de Haagse Hogeschool) en heb daardoor, hoewel ik in Haarlem woon, een sterke band met de stad Den Haag ontwikkeld. Door mijn werkervaring heb ik niet alleen veel kennis en ervaring met (hoger) onderwijs, maar ook met vele andere aspecten die relevant zijn voor toezicht, zoals financiën en marketing. Ik ben daarnaast ook lid van de Raad van Toezicht van een middelbare school in Haarlem en hoop ook die ervaring in te kunnen zetten voor de HSV. Zoals gezegd, ik woon in Haarlem en heb twee (jong volwassen) kinderen.
Annet Kil-Albersen
Lid
And that’s WHY Waarom ik mijn hele loopbaan in en voor het onderwijs werk en wil blijven werken. Waarom ik momenteel voorzitter College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie ben . Waarom ik in de Raad van Toezicht van de Katholieke Pabo te Zwolle (KPZ), het Nationale Onderwijsmuseum, Kennisland en de stichting LeerKracht zit. Maar ook waarom ik bestuurder van de Nationale Zonnebloem ben: jongeren kunnen de wereld immers inclusiever maken. Daarom ervaar ik het toezichthouderschap op De Haagsche Schoolvereeniging als een eer: scholen met een bijzondere traditie en een krachtig hedendaags profiel. De missie van de HSV “global citizenship, lifelong learning!” sluit prachtig aan op de opdracht die Malala ons heeft geschetst en die mij drijft. Daarom dus. Ik heb er zin in!
Birgit Le Haen
Lid
Ik ben sinds 2020 lid van Raad van Toezicht van de HSV. Ik ben partner bij een advocatenkantoor en zal mijn lidmaatschap aan de Raad dan ook mede vanuit een juridische invalshoek invullen. Mijn beide dochters hebben de HSV aan de Nassaulaan bezocht en zodoende ben ik een aantal jaar lid geweest van de GMR. Hierdoor heb ik kennis van het onderwijs, zoals dat op de HSV gegeven wordt, en ben ik goed op de hoogte van de bestuurlijke structuur van de HSV. Ik kijk er naar uit mij in te zetten voor deze unieke stichting!
Jack Twiss Quarles van Ufford
Toezichthouder
Inmiddels alweer 30 jaar werkzaam voor de Rijksoverheid. Als diplomaat, raadadviseur en inmiddels directeur inlichtingen bij het ministerie van binnenlandse zaken in Zoetermeer. Rode draad in mijn werk is nationale veiligheid. Met andere woorden ik ben geen onderwijs expert. Ik was in negentiger jaren bestuurslid van de Nederlandse basisschool in Lagos, Nigeria. Een school die onder toezicht van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland viel. En ik heb ervaring als vader van een dochter met internationaal onderwijs in Washington DC, Jeruzalem en Den Haag. Ik hoop als toezichthouder een bijdrage aan HSV te kunnen leveren vanuit mijn brede politiek-bestuurlijke en ook internationale ervaring. Ik woon op Scheveningen, ben naast mijn werk vrijwilliger bij het Oranjehotel en hockey op mijn zestigste bij HCKZ. Tegenwoordig sneller in gedachte dan in werkelijkheid. Ik kijk er naar uit een bijdrage te leveren aan deze mooie school.
Jean-Pierre van der Rest
Lid
Sinds 2021 ben ik lid van de Raad van Toezicht van de HSV. Ik ben in het dagelijks leven hoogleraar bedrijfswetenschappen en Dean van de Leiden Law Academy bij de Universiteit Leiden. Mijn dochter heeft op het Open Venster gezeten. Door deze bijzondere school – waar mijn dochter is opgebloeid en klaargestoomd voor het middelbaar onderwijs – heb ik de mensen achter de HSV van dichtbij leren kennen en waarderen. Als lid van de Raad van Toezicht sta ik volledig achter de missie van de HSV: wereldburgerschap bevorderen en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om een leven lang te kunnen leren. Het geeft mij veel energie mijn kennis en ervaring vanuit een toezichthoudende rol in te zetten en bij te dragen aan de belangrijke vraagstukken en uitdagingen waar de HSV de komende jaren voor staat.