STICHTING HSV • DE HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

De Raad van Toezicht

Mocht u informatie willen over de taken van de Raad van Toezicht of heeft u een vraag, dan kunt u de voorzitter, Susan Lammers, mailen.

 

Susan Lammers
Ik ben sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht van de HSV. Ik werk als directeur bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en daarvoor o.a. als directeur bij de Belastingdienst, bij de Hogeschool Utrecht en bij Fortis. Binnen de Raad van Toezicht heb ik de portefeuille HR en communicatie. Lid zijn van een Raad van Toezicht vraagt betrokkenheid en distantie, een spannende combinatie. Wat ik bijzonder vind aan de HSV is de ruimte die met ambitie geboden wordt aan verscheidenheid; voor sterk van elkaar verschillende scholen, zowel internationaal als Nederlandstalig, regulier en speciaal onderwijs, met kinderen, ouders en medewerkers met heel verschillende achtergrond. Ik woon in Zeist, ben pubermama van twee dochters en een zoon.
Frederick van Nouhuys
Voorzitter
Ik ben sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht van de HSV. In het dagelijks leven ben ik advocaat en ik breng dan ook vooral juridische expertise in binnen de Raad van Toezicht. Voor mijn lidmaatschap van de Raad ben ik gedurende twee jaar bestuurder van een aantal andere neutraal bijzondere basisscholen geweest. Zodoende ben ik uit ervaring bekend met de bestuurlijke facetten van het basisonderwijs. Ook ben ik in die periode bestuurslid van de vereniging van neutraal bijzondere scholen in Den Haag (NBS) geweest. Langs die weg ben ik in contact gekomen met de HSV. Zowel de lange traditie van de HSV als de complexe structuur van verschillende scholen binnen één stichting en de gedrevenheid van de medewerkers binnen de HSV, waren voor mij overtuigende redenen om mij voor de HSV in te zetten. Ik heb twee kinderen die beiden in Den Haag het basisonderwijs bezoeken (buiten de HSV).
Pieter van Tuyll van Serooskerken
Ik ben sinds 2017 lid van de Raad van Toezicht van de HSV. Mijn achtergrond ligt in het bedrijfsleven. Gedurende 30 jaar heb ik een bedrijf gehad dat mensen en ondernemingen hielp bij het identificeren en benutten van groei- en ontwikkelingskansen. Die belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling stuurt me ook in de richting van het onderwijs. Ik heb 5 jaar deel uitgemaakt van de MR van het VCL. Bij de HSV ben ik bovendien erg enthousiast over de diversiteit in achtergronden en opleiding. Ik heb drie dochters die in Den Haag hun middelbare schoolopleiding hebben genoten en nu studeren in Delft.
Anette Kil-Albersen
And that’s WHY Waarom ik mijn hele loopbaan in en voor het onderwijs werk en wil blijven werken. Waarom ik momenteel voorzitter College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie ben . Waarom ik in de Raad van Toezicht van de Katholieke Pabo te Zwolle (KPZ), het Nationale Onderwijsmuseum, Kennisland en de stichting LeerKracht zit. Maar ook waarom ik bestuurder van de Nationale Zonnebloem ben: jongeren kunnen de wereld immers inclusiever maken. Daarom ervaar ik het toezichthouderschap op De Haagsche Schoolvereeniging als een eer: scholen met een bijzondere traditie en een krachtig hedendaags profiel. De missie van de HSV “global citizenship, lifelong learning!” sluit prachtig aan op de opdracht die Malala ons heeft geschetst en die mij drijft. Daarom dus. Ik heb er zin in!
Clemens Berendsen