STICHTING HSV • DE HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

Welkom op onze scholen

Bij de Haagsche School Vereeniging staan ​​we voor een belangrijk motto. Wij geloven dat  we moeten doen wat we kunnen om wereldburgerschap te bevorderen en vaardigheden te  ontwikkelen bij onze leerlingen die ze nodig hebben voor levenslang leren. Onze missie is daarom: global citizenship, lifelong learning!

Via het primair onderwijs in onze scholen willen wij leerlingen een stevige basis geven en vaardigheden laten ontwikkelen die ze hun hele leven nodig zullen hebben. 

Iedereen heeft er recht op om zich te ontwikkelen tot een onafhankelijke denker 
en probleem oplosser, zodat de uitdagingen van de toekomstige samenleving kunnen 
worden aangegaan. We willen een veilige omgeving creëren waarin onze leerlingen zoveel mogelijk kunnen leren.

Zowel onze Nederlandse als internationale afdelingen opereren binnen het raamwerk
van het Nederlandse onderwijssysteem. Onze scholen hebben goede rapporten gekregen van de Nederlandse inspectie voor het basisonderwijs, zijn financieel stabiel en beschikken over hooggekwalificeerd personeel. We streven naar een goede relatie met de ouders/verzorgers,  omdat we de educatieve doelen voor de leerlingen beter kunnen bereiken wanneer we samenwerken.

Als u vragen heeft over het onderwijs van uw kind, voelt u zich dan alstublieft vrij om contact 
met ons op te nemen via de kanalen op onze websites.