STICHTING HSV • DE HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

Coronavirus

Update Coronavirus maart 2022

Beste ouders en/of verzorgers,

Er zijn wat updates gemaakt in het protocol. Deze kunt u hier vinden: Protocol Coronavirus

Update Coronavirus februari 2022

Beste ouders en/of verzorgers,

Er zijn wat updates gemaakt in het protocol. Deze kunt u hier vinden: Protocol Coronavirus

Update Coronavirus januari 2022

Beste ouders en/of verzorgers,

Er zijn wat updates gemaakt in het protocol. Deze kunt u hier vinden: Protocol Coronavirus

 Update Coronavirus december 2021

Protocol Coronavirus

Update Coronavirus november 2021

Beste ouders en/of verzorgers,

Er zijn wat updates gemaakt in het protocol. Deze kunt u hier vinden: Protocol Coronavirus

Update Coronavirus september 2021

Beste ouders en/of verzorgers,

Er zijn wat updates gemaakt in het protocol. Deze kunt u hier vinden: protocol coronavirus.

Update Coronavirus augustus 2021

Wij hopen dat u met volle teugen van uw zomervakantie heeft genoten! Inmiddels zijn er aanpassingen in het nieuwe HSV protocol Coronavirus doorgevoerd volgens de nieuwe landelijke richtlijnen. Klik hier voor het nieuwe protocol die ingaat vanaf de start van dit nieuwe schooljaar.

Update Coronavirus februari 2021

Sinds dinsdag 9 februari 2021 heeft de HSV zijn deuren weer geopend voor alle leerlingen en leerkrachten. Uiteraard is dit gebeurd met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen volgens de RIVM. Ik verwijs u graag door naar het protocol, waarin u zich uitgebreid kunt laten informeren: protocol coronavirus.

Update Coronavirus 15 juli 2020

Omdat onze scholen onder de regels en voorschriften van de Nederlandse overheid vallen, wil ik u – wellicht ten overvloede- graag informeren over het reisadvies van de Nederlandse autoriteiten. Met de wereldwijde pandemie wordt mensen gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn bij het boeken van hun vakantie deze zomer.

Ik raad sterk af om op vakantie te gaan naar een land waarvoor de Nederlandse overheid een rood of oranje reisadvies heeft afgegeven. Dit is elk land waarvoor een “negatief” reisadvies bestaat. Mocht u toch besluiten het risico te nemen om naar een van deze landen te reizen, dan vraag ik u te letten op de mogelijke gevolgen hiervan.

Als u wel naar een land reist dat als een rood of oranje land wordt beschouwd, moet u bij terugkomst mogelijk twee weken in quarantaine. Dit is voor uw planning belangrijk, want wij willen graag alle kinderen weer terug zien bij de start van het volgende schooljaar

Vakantie vieren in een land met een gele of groene classificatie is een veel veiligere optie. Houd er echter rekening mee dat de landclassificaties en reisadviezen op elk moment kunnen veranderen, dus het is verstandig om ruim voor aanvang van het schooljaar uw terugkeer naar Nederland te plannen, voor het geval een quarantaine voorschrift van toepassing wordt, of een grens onverwacht wordt gesloten. De beslissing om te reizen is natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid.

Onze laatste schoolweek is alweer begonnen. Ik wil u bedanken voor alle extra inspanningen en het mede vormgeven van het thuisonderwijs tijdens dit schooljaar. Namens het management wens ik u een veilige en plezierige vakantie toe!

Hans van der Vlugt,

Bestuurder HSV

Update Coronavirus 08 juni 2020

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op
de scholen in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

U kunt  hier  het volledige protocol lezen.

 

Update Coronavirus 24 april 2020

Het kabinet heeft besloten tot een stapsgewijze heropening van alle scholen voor primair onderwijs met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Helaas zullen de meeste kinderen nog enige tijd niet volledig naar school kunnen terugkeren. Alle ouders ontvangen, per locatie, van de locatieleider organisatorische informatie over de heropening van de scholen.

Algemene brief heropening scholen primair onderwijs.

Update Coronavirus 1 april 2020

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart 2020 besloten om de sluiting van alle scholen voor primair onderwijs te verlengen tot 28 april a.s.

Update Coronavirus 16 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Mede door de oproep van de Federatie Medisch Specialisten is er door het kabinet vanmiddag opnieuw overleg gevoerd met de onderwijsorganisaties over de vraag of scholen moeten sluiten wegens het coronavirus. Tot nu toe hebben alleen in onze locatie aan de Nassaulaan afgelopen vrijdag enkele groepen uit voorzorg een zogenaamde time out gekregen van 14 dagen omdat een ouder van 3 kinderen positief is getest.

Het kabinet heeft vanmiddag besloten tot sluiting van alle scholen voor primair onderwijs met ingang van maandag 16 maart tot 6 april om hierdoor mogelijke gezondheidsrisico’s voor kinderen, hun familie en het personeel te beperken.

De leerkrachten zullen zorgen voor digitaal of fysiek lesmateriaal dat kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd ook blijven doen. Over de ondersteuning vanuit de school hierbij zult u door de groepsleerkracht van uw kind of de locatieleider worden geïnformeerd. Wij zullen daarbij een beroep doen op u om werk bij school op te halen, dan wel in te leveren, en ook om uw kind te ondersteunen bij het thuiswerk. Wij vragen uw begrip daarvoor. Als ophalen en inleveren van werk voor u niet te organiseren is, neemt u dan contact op, zodat we kunnen bezien of er een andere oplossing kan worden gevonden.

Als u werkt in een vitaal beroep, zoals de zorg, bij de politie en de brandweer en u kunt met familieleden of kennissen geen oplossing vinden voor de opvang van uw kind, laat u dat ons dan s.v.p. weten. Op dit moment weten wij nog niet welke oplossing wij hiervoor kunnen vinden, wij gaan dat dan met de grootst mogelijke spoed bekijken.

HSV management

Update Coronavirus 13 maart 2020

Beste medewerker,
Het management van de HSV heeft besloten om uit voorzorg vanaf morgen voor tenminste 4 weken alle schoolexcursies te cancellen in verband met het Coronavirus.
Indien ouders al hebben betaald voor excursies die komen te vervallen zal er worden terugbetaald, tenzij de excursie op een andere datum alsnog doorgaat.

*De school blijft gewoon open totdat de GGD en de lokale autoriteiten anders besluiten en handelt daarmee overeenkomstig de Nederlandse wetgeving. *

Als er een infectie is geconstateerd bij een kind, ouder (s) of personeel, krijgen deze personen geen toegang tot de school.
Bij nieuwe -nog niet geregistreerde – leerlingen die afkomstig zijn uit risicogebieden of die in aanraking geweest zijn met mensen die dit virus hebben. Aan de ouders van deze leerlingen zal worden gemeld dat toelating tot de school pas plaatsvindt nadat twee weken zijn verstreken en zich geen ziekteverschijnselen hebben vertoond bij hun of hun kinderen”.

 

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de ziekte COVID-19 in diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.

Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest, neem dan telefonisch contact op met je huisarts:

  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

 

Wanneer er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen. Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.