STICHTING HSV • DE HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

HSV – Gegevensbescherming (AVG)

De HSV heeft zich gecommitteerd om transparant te zijn over hoe we de persoonlijke gegevens van uw kind gebruiken en bewaren. We werken voortdurend ons privacybeleid bij om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe normen die zijn geïntroduceerd door de Europese wet inzake gegevensbescherming, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons bijgewerkte beleid heeft betrekking op de volgende gebieden:

  • Welke informatie verzamelt de HSV?
  • Hoe gebruikt en deelt de HSV de informatie van uw kind?
  • Hoe bewaart en waarborgt de HSV de informatie van uw kind?
  • Hoe kunt u de informatie van uw kind bekijken en controleren?
  • Hoe lang bewaart de HSV de gegevens van uw kind?
  • Andere belangrijke informatie

 

We respecteren de privacy van uw kind en voeren momenteel technologie en procedures uit met als doel de gegevens van uw kind te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik.

Privacy-protocol-HSV-NE