STICHTING HSV • DE HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

Onderwijstijd

Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs, hiervoor is onderwijstijd uiteraard een belangrijke randvoorwaarde. Om dit te waarborgen zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd vastgesteld. De HSV zorgt ervoor dat ouders erop kunnen rekenen dat leerlingen voldoende uren onderwijs en begeleiding krijgen.

Op basis van de wetgeving is de HSV verplicht om aan leerlingen gerekend over 8 schooljaren minimaal 7.520 uren onderwijstijd te bieden. In de praktijk biedt het lesrooster van de HSV 7.665,5 uren onderwijstijd. Dat betekent dat de HSV 145,5 uren meer onderwijstijd biedt dan is voorgeschreven.